Przed zakupem kasy fiskalnej warto przeanalizować, jakiego rodzaju działalność prowadzimy. Należy wziąć pod uwagę, czy będzie nam potrzebna kasa fiskalna online, wymagana w wielu branżach. Ważnym aspektem jest dopasowanie modelu kasy do wielkości i rodzaju prowadzonej przez nas działalności, oraz w przypadku potrzeby przenoszenia jej z miejsca na miejsce – wybór urządzenia o mobilnych właściwościach.

Kiedy kasa fiskalna jest potrzebna

Kasa jest bezwzględnie wymagana w przypadku przedsiębiorstw, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych przekroczył w minionym roku podatkowym kwotę 20 tysięcy złotych. Ponadto, istnieją towary i usługi, których sprzedaż wymusza ewidencję na kasie fiskalnej. 

Pełna lista towarów, których sprzedaż wymaga używania kasy fiskalnej:

 • grupa paliw;
 • sprzęt RTV;
 • perfumy i wody toaletowe;
 • aparatura fotograficzna;
 • sprzęt informatyczny;
 • wyroby jubilerskie i pokrewne;
 • części samochodowe;
 • towary akcyzowe z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładzie samolotów

Pełna lista usług, których sprzedaż wymaga używania kasy fiskalnej:

 • naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem regularnych przewozów miejskich, podmiejskich i międzymiastowych z wyłączeniem kolei;
 • przewóz osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;
 • badania i przeglądy techniczne pojazdów;
 • wymiana opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • doradztwo podatkowe;
 • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • usługi prawnicze (z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia);
 • wstęp na przedstawienia cyrkowe, do parków rozrywki, wesołych miasteczek, na dyskoteki i sale taneczne;
 • usługi związane z wyżywieniem;
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

Wybór najlepszego urządzenia

Przed podjęciem decyzji o zakupie kasy fiskalnej warto zweryfikować, czy prowadzona przez nas działalność nie jest objęta przymusem zakupu kasy fiskalnej online. Dopiero wtedy powinniśmy wybrać odpowiednią, dostosowaną do wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Kasa fiskalna online

Kasy fiskalne online należą do nowej kategorii urządzeń fiskalnych. Pozwalają na komunikację z Centralnym Rejestrem Kas (inaczej Repozytorium), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Aby kasa działała i mogła łączyć się z Repozytorium potrzebny jest oczywiście dostęp do internetu.

Grupy objęte użytkowaniem kas fiskalnych online lub wymianą posiadanych urządzeń to:

 • Od 1 stycznia 2020 roku – branża motoryzacyjna, a także podmioty sprzedające benzynę silnikową, olej napędowy i gaz napędzający silniki spalinowe.
 • Od 1 lipca 2020 – usługi związane z wyżywieniem i krótkoterminowym wynajmem miejsc noclegowych oraz sprzedażą węgla w celach opałowych.
 • Od 1 stycznia 2021 – usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, opiekę medyczną, a także usługi związane ze wstępem do miejsc służących poprawie sprawności fizycznej

Kasa fiskalna online – ulga na zakup urządzenia

Odliczenie od podatku kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących może stanowić 90 procent ceny netto zakupu urządzenia, jednakże nie może przekroczyć 700 zł. W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.