Fiskalizacja kas i drukarek fiskalnych

 Kupując u nas nowe urządzenie zostaniesz przeszkolony z zakresu jego obsługi i eksploatacji. Przygotowujemy także niezbędne formularze (w tym te dotyczące zwrotu za zakup urządzenia) i na Wasze życzenie możemy złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym.

150,00 zł netto

Fiskalizacja urządzeń zakupionych w innym serwisie

250,00 zł netto

Szkolenie dodatkowe

120,00 zł netto/h

Przeglądy okresowy co 12 miesięcy

Przegląd obejmuje sprawdzenie poprawności działania urządzenia fiskalnego zgodnie z wymaganiami prawnymi, a także weryfikacja potencjalnych punktów awarii, które mogą wystąpić w najbliższej przyszłości oraz obejmuje opłatę za gotowość serwisu do natychmiastowej reakcji na awarię. Przegląd 24 miesięczny kosztuje 240 zł netto.

120,00 zł netto

Naprawa urządzenia fiskalnego po gwarancji

Naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji jest bezpłatna.

120,00 zł netto/h

Odczyt pamięci fiskalnej przy zakupie nowego urządzenia w naszym serwisie

150,00 zł netto

Odczyt pamięci fiskalnej

Usługa obejmuje przygotowanie wszystkich wymaganych wydruków oraz protokołów, wizytę w urzędzie skarbowym i przygotowanie urządzenia do kasacji.

200,00 zł netto

Demontaż i przygotowanie zużytego sprzętu do utylizacji

Usługa obejmuje przygotowanie wszystkich wymaganych wydruków oraz protokołów, wizytę w urzędzie skarbowym i przygotowanie urządzenia do kasacji.

35,00 zł netto

Obsługa inwentaryzacji

Przygotowanie programu,  udostępnienie kolektora danych, analiza różnic inwentaryzacyjnych, zatwierdzenie zliczonych stanów magazynowych przygotowanie dokumentacji do księgowości.

120,00 zł netto/h

Usługa instalacyjna sprzętu niefiskalnego

Przygotowanie programu,  udostępnienie kolektora danych, analiza różnic inwentaryzacyjnych, zatwierdzenie zliczonych stanów magazynowych przygotowanie dokumentacji do księgowości.

120,00 zł netto/h